Anasayfa Foto Galeri Anketler Bize Yazın İletişim Önemli Telefonlar Ağrı Linkleri Künye Yazar Girişi

SPOR HABERLERİ

E-DEVLET

 
 
 
 
 
 
Yakup Turan Nereye Koşuyor?

Yakup Turan Nereye Koşuyor?

Tarih 01 Ağustos 2012, 01:35 Editör Ayhan Arslan

YAKUP TURAN'IN AÇTIĞI DAVAYA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI ÇIKTI.

Şu meşhur Ağrı Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Turan, iftira, hakaret ve tehdit iddiaları ile  Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına; Ağrı Hürses İnternet sitesi, Haberkamu.com, Selahatin Turus, Halkın Sesi Gazetesi, Geredehaber.com, Fıratnews.com , Kamudanhaber.com, Ağrınınsesi.com hakkında açtığı dava Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının 30.03.2012 tarih ve Soruşturma No: 2012/84 Karar No:2012/504 sayılı kararıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.


Karar gerekçesi aşağıda ki gibidir.


SORUŞTURMA DOSYASI İNCELENDİ:

Müşteki Yakup Turan’ın Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek vermiş olduğu 05.01.2012 havale tarihli şikayet dilekçesinde özellikle; yukarıda isimleri belirtilen internet haber siteleri tarafından değişik tarihlerde “Yakup Turan Kime Hizmet Ediyor, Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünde Herkes Değişti Bir O Kaldı, Yakup Turan’ın sicili çok kabarık, Ağrı’da derin devlet gibi bir müdür, kendi ekibini oluşturdu” şeklinde hakkında hakaret, tehdit ve iftira içeren yayınlar yapıldığı belirterek şikayetçi olmuş ise de,

5237 sayılı TCK’nın 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun oluşabilmesi için söylenen söz yada isnat edilen fiilin kişilerin onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik olmasının gerektiği şikayetçinin iddiasına konu olan internet haber içerikli yazılarının incelenmesinde bu unsurlara rastlanılmadığı, ayrıca basının haber verme hakkının bulunduğu, yazılan yazılarda, kamu ilgi ve yararının bulunduğu, olay ile olayın anlatılışı arasında fikri bir bağ bulunduğu ve olayın güncel olduğu ve bu suretle 5237 sayılı TCK’nın 125. Anayasanın 26 ve 27, Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu konuya ilişkin kararları nazara alındığında hakaret suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, diğer yandan yönetici konumunda bulunan kişilerin basın veya kişiler tarafından kendilerine yöneltilen eleştirilere açık olmalarının gerektiği ve şikayete konu olan eylemlerin eleştiri sınırını aşmadığı,

Öte yandan şikayete konu olayın tehdit suçuna vücut verebilmesi için 5237 sayılı TCK’nın 106/1 maddesi gereğince bir başkasının, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit etmesinin gerektiği, şikayete konu olan internet çıktıları içeriğinde şikayetçiye yönelik bir saldırı gerçekleşeceğinden veyahut korkutucu etki yaratan bir olgunun varlığından bahsedilemeyeceği,

Yine iftira suçlaması iddiası açısından ise 5237 sayılı TCK’nin 267/1 maddesi gereğince yetkili makamlara ihbar ve şikayette bulunarak yada basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına yada idari bir yaptırım uygulamasını sağlanmak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinin gerektiği oysa şikayete konu internet haberleri ile ilgili olarak şikayetçi hakkınbigda ilgili kurumlar tarafından soruşturma, kovuşturma veya herhangi bir idari yaptırım kararı uygulanmadığından atılı suçun unsurları itibarı ile oluşmadığı, bu itibarlığın şüpheliler hakkında atılı suçlardan KAMU ADINA KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,

Kararın bir suretinin müşteki ve ifadesi alınan şüphelilere tebliğine kararın bir suretinin 5320 sayılı kanun uyarınca soruşturmada görev alan kolluk birimine gönderilmesine, suçtan zarar görenin kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına itirazı kabil olmak üzere ve itirazın reddi halinde CMK’nun 173/3 maddesi uyarınca itiraz giderlerinin itiraz edenden tahsil edileceğinin ihtarı ile CMK’nun 172. maddesi uyarınca karar verildi. 30/03/2012

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü Yardımcılığına vekâleten bakan Yakup Turan kendisine hakaret, iftira ve tehdit yapıldığı iddialarıyla basın mensupları hakkında sürekli şikâyette bulunmaktadır. Bu onun doğal hakkıdır. Kimsenin buna bir şey diyeceği yoktur. Elbette ki endoğru,en iyi kararı adalet belirler. Yukarıda ki karar da olduğu gibi.

Yalnız, Bay Yakup Turan MEM’den basın mensuplarına bilgi sızdırdığına dair şüphecilik sendurumuna girdiği söylentileri Ağrı kamuoyunda yaygındır…

Bu bir bilgi sızdırma duyumu olsa dahi, böyle bir duyumla başkalarını suçlamak çok büyük bir yanlıştır.

Basın mensupları halkı haberdar etme göreviyle yükümdürler. Basın mensupları elbetteki her kuruluşa girip, çıktıkları gibi; Ağrı MEM’e girip, çıkmaları kadar doğal ne olabilir bay Yakup Turan?

Bay Yakup Turan basın mensuplarının MEM’de herhangi bir yetkiliden  bilgi almaları gereksinimi yoktur.Bakınız hakkınızda yazılan çizilen şeyler Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde dile getirilmiştir.Yazılan bunlardır.Köstebek arama şüphecilik sendurumu size nereden bulaştı?...

Bay Yakup Turan başkalarının üzerinde ikbal aramayınız. Hem mahsun ve hem mazlunu oynamayınız!

Bizler, Yakup Turan sizin cemaziyül evvelini bilir ve cemaziyül ahırını okuyan kimseleriz.Yazılarda bu açıkça görülmüyor mu?...

Fatih Başak’a Halkın Sesi olarak soruyoruz. Bakanlık genelgelerine karşın görevlendirme kalktığı halde bu kişiyi neden aslı görevine göndermediğini ve görevini uzattığını gerekçelerini kalkıp Ağrı kamuoyuna açıkça anlatmalıdır.

Şayet görevlendirme konusunda boyutunuaştığını belirtiyorsa bu telkinlerin kimden ve nasıl geldiğini de dürüstçe kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Bizim basın olarak elbette ki kamuoyunu haberdar etmek ve bazı konuları açığa çıkarmak kamu görevi olarak doğal hakkımızın olduğu unutulmaması gerekir!

KAYNAK:HALKIN SESİ HABER

 

Bu anlatılanlar Milli Eğitim camiasında gündemi sarsacak gibi.

Adı Yakup Turan, Ağrı Milli Eğitim Şube Müdürlüğünü yapıyor. Eğitim-Bir-Sen üyesi olan, herhangi bir aşirete mensup olmayan, ailesinin oy gücü de bulunmayan Yakup Turan, yaptığı onca usulsüz atamalar ve hakkında var olan onca şikayete, hatta AKP’li milletvekillerinin rahatsızlıklarına rağmen, halen koltuğunda ve hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış değil. KESK/Eğitim Sen Ağrı Şubesi, Turan hakkında yetkililerin inceleme başlatmasını istiyor.

Eğitim Sen Ağrı Şube Başkanı Çetin Işık, Ağrı’da eğitim adına yaşananların kaygı verici duruma geldiğini söylüyor. Ağrı merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüklerinde yapılan atamalardaki usulsüzlükleri ve dikkat çeken uygulamaları aktaran Çetin Işık, bu atamalarda Yakup Turan’ın ilginç rolüne dikkat çekiyor. Işık’ın anlattıklarına göre, Ağrı merkez ve ilçelerinde yapılan ilginç atamalar ve görevlendirmeler şöyle:
-AKP’ye yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen’in üyesi Atilla Aslan, Hamur YİBO Müdürlüğü görevini yürütürken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne önce Şube Müdürü olarak, ardından Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.
-Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in imzasıyla görevlendirilmesi iptal edilen listede ismi bulunan Ağrı Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü ve Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi Basın Yayın Sekreteri Kaya Karakoç, halen Hamur İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapıyor.
-Ağrı Öğretmenler Lisesinde Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Eğitim-Bir-Sen Üyesi de olan Fikret Tunç, Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.
-Atama bölümüne bakan Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Turan’ın ekibinden olan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nezir Sevim ve Milli Eğitim Şube Müdürü İshak Hasanoğlu’na Şube Müdürü Yakup Turan tarafından önemli görevler verilmesi sağlandı.
-Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Kaştan, Şube Müdürleri Murat Demircan, Sıddık Gulçin ve Ali Beyazoğlu’na önemsiz bölümler verildi.
-Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen iken Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı seçilmesinin ardından aynı okulda müdür yardımcısı olarak görevlendiren ve okulun ismi değiştirilerek, okula kurucu müdür ataması yapılan Ağrı Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Süleyman Gümüşer yine perde arkasında bulunan atama bölümüne bakan Şube Müdürü Yakup Turan tarafından atamasının yapılması sağlandı.
-AKP Ağrı Milletvekili tarafından görevlendiren Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Miraslan Kaya, Numan Aktaş, AKP Ağrı Milletvekili aday adayı olan Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı Zakir Polat, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yiğit’in görevlendirilmelerine son verildi.
-Bunun yanı sıra Şube Müdürü Yakup Turan’a ve ekibinin görevini kötü kullanmasını eleştiren ve karşı gelen Susuz İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparken Ağrı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı atanan İsa Şipal il merkezde kısa bir süre görev yapmasının ardından, Şube Müdürü Yakup Turan tarafından Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürü atandı.
HERKES DEĞİŞTİ, BİR O KALDI
AKP’den seçilen milletvekillerinin her zaman kendi adamlarını kurum müdürü, kurum müdür yardımcıları yada şube müdürü olarak getirdiğini söyleyen Ağrı Eğitim Sen Şube Başkanı Çetin Işık, bu kişilerin milletvekillikleri bittiğinde ise bu sefer yeni milletvekillerinin kendi adamlarını getirdiğini belirtti. Işık, 17 Temmuz 2003 tarihinden itibaren şube müdürü olarak görevlendirilen Yakup Turan’ın neden görevlendirilmesinin iptal edilmediğinin akıllarda soru işareti oluşturduğunu ifade ederken, şunları dile getirdi:
“Yakup Turan’ın Arkasında hangi güç bulunmaktadır? Devletin istihbaratına mı çalışıyor? Yakup Turan Azeridir, aşireti bile yoktur. Ailesinde en fazla 20 oy çıkar. AKP Ağrı Milletvekillileri bile ondan rahatsız olduğu halde görevlendirilmesi neden iptal edilmiyor?
Bugüne kadar kim Ağrı Milli Eğitim Müdürü olarak geldiyse Yakup Turan’la baş edemedi, onun emrine girdi. Şube Müdürlüğü yaptığı sırada bir sürü okula atamasını yapan en son olarak müdürlük sınavını kazanan Yakup Turan, Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü olarak atamasını yaptı. Öğretmen olan polis ve asker eşlerini köyde ve uzak olanları merkez yakın okullara görevlendirilmesini yaptı. Onu eleştirenleri ve yakınlarını ücretli öğretmen olarak merkezde görevlendirdi. Branş gözetmeden ücretli atamasını yaptı. Ağrı’da yerel ve ulusal basın temsilcilerinin öğretmen olan akrabası, arkadaşı ve özellikle sevgililerini istediği yere görevlendirmesini yapan Şube Müdürü Yakup Turan hakkında basın mensupları haber yapmıyor.”
“YAKUP TURAN KİME HİZMET EDİYOR?”
Ağrı’daki bir çok sivil toplum örgütünün ve Eğitim-Bir-Sen dışındaki diğer sendikaların Yakup Turan’dan şikayetçi olduğunu belirten Çetin Işık, Ağrı’da ilçe milli eğitim şube müdürlerinin hepsinin Eğitim-Bir-Sen üyesi olduklarına dikkat çekiyor. Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer’in Hizbullah’a destek verdiği için gözaltına alındığını ve tutuklandığını hatırlatan Işık, Yakup Turan’ın da sicilinin çok kabarık olduğunu vurguluyor. Yetkililere de seslenen Çetin Işık, “Şube Müdürü Yakup Turan kimdir ve kime hizmet ediyor, bunun tespit edilmesini talep ediyorum. Çünkü kendi koltuğu gitmemesi için bir çok insana zarar verdi” diye konuştu.

DAVAYA KONU OLAN YAZI

YAKUP TURAN BUNLAR DOĞRU MU?

 Bu anlatılanlar Milli Eğitim camiasında gündemi sarsacak gibi.

Adı Yakup Turan, Ağrı Milli Eğitim Şube Müdürlüğünü yapıyor. Eğitim-Bir-Sen üyesi olan, herhangi bir aşirete mensup olmayan, ailesinin oy gücü de bulunmayan Yakup Turan, yaptığı onca usulsüz atamalar ve hakkında var olan onca şikayete, hatta AKP’li milletvekillerinin rahatsızlıklarına rağmen, halen koltuğunda ve hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış değil. KESK/Eğitim Sen Ağrı Şubesi, Turan hakkında yetkililerin inceleme başlatmasını istiyor.

Eğitim Sen Ağrı Şube Başkanı Çetin Işık, Ağrı’da eğitim adına yaşananların kaygı verici duruma geldiğini söylüyor. Ağrı merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüklerinde yapılan atamalardaki usulsüzlükleri ve dikkat çeken uygulamaları aktaran Çetin Işık, bu atamalarda Yakup Turan’ın ilginç rolüne dikkat çekiyor. Işık’ın anlattıklarına göre, Ağrı merkez ve ilçelerinde yapılan ilginç atamalar ve görevlendirmeler şöyle:

-AKP’ye yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen’in üyesi Atilla Aslan, Hamur YİBO Müdürlüğü görevini yürütürken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne önce Şube Müdürü olarak, ardından Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

-Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in imzasıyla görevlendirilmesi iptal edilen listede ismi bulunan Ağrı Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü ve Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi Basın Yayın Sekreteri Kaya Karakoç, halen Hamur İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapıyor.

-Ağrı Öğretmenler Lisesinde Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Eğitim-Bir-Sen Üyesi de olan Fikret Tunç, Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

-Atama bölümüne bakan Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Turan’ın ekibinden olan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nezir Sevim ve Milli Eğitim Şube Müdürü İshak Hasanoğlu’na Şube Müdürü Yakup Turan tarafından önemli görevler verilmesi sağlandı.

-Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Kaştan, Şube Müdürleri Murat Demircan, Sıddık Gulçin ve Ali Beyazoğlu’na önemsiz bölümler verildi.

-Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen iken Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı seçilmesinin ardından aynı okulda müdür yardımcısı olarak görevlendiren ve okulun ismi değiştirilerek, okula kurucu müdür ataması yapılan Ağrı Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Süleyman Gümüşer yine perde arkasında bulunan atama bölümüne bakan Şube Müdürü Yakup Turan tarafından atamasının yapılması sağlandı.

-AKP Ağrı Milletvekili tarafından görevlendiren Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Miraslan Kaya, Numan Aktaş, AKP Ağrı Milletvekili aday adayı olan Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı Zakir Polat, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yiğit’in görevlendirilmelerine son verildi.

-Bunun yanı sıra Şube Müdürü Yakup Turan’a ve ekibinin görevini kötü kullanmasını eleştiren ve karşı gelen Susuz İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparken Ağrı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı atanan İsa Şipal il merkezde kısa bir süre görev yapmasının ardından, Şube Müdürü Yakup Turan tarafından Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürü atandı.

HERKES DEĞİŞTİ, BİR O KALDI

AKP’den seçilen milletvekillerinin her zaman kendi adamlarını kurum müdürü, kurum müdür yardımcıları yada şube müdürü olarak getirdiğini söyleyen Ağrı Eğitim Sen Şube Başkanı Çetin Işık, bu kişilerin milletvekillikleri bittiğinde ise bu sefer yeni milletvekillerinin kendi adamlarını getirdiğini belirtti. Işık, 17 Temmuz 2003 tarihinden itibaren şube müdürü olarak görevlendirilen Yakup Turan’ın neden görevlendirilmesinin iptal edilmediğinin akıllarda soru işareti oluşturduğunu ifade ederken, şunları dile getirdi:

“Yakup Turan’ın Arkasında hangi güç bulunmaktadır? Devletin istihbaratına mı çalışıyor? Yakup Turan Azeridir, aşireti bile yoktur. Ailesinde en fazla 20 oy çıkar. AKP Ağrı Milletvekillileri bile ondan rahatsız olduğu halde görevlendirilmesi neden iptal edilmiyor?

Bugüne kadar kim Ağrı Milli Eğitim Müdürü olarak geldiyse Yakup Turan’la baş edemedi, onun emrine girdi. Şube Müdürlüğü yaptığı sırada bir sürü okula atamasını yapan en son olarak müdürlük sınavını kazanan Yakup Turan, Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü olarak atamasını yaptı. Öğretmen olan polis ve asker eşlerini köyde ve uzak olanları merkez yakın okullara görevlendirilmesini yaptı. Onu eleştirenleri ve yakınlarını ücretli öğretmen olarak merkezde görevlendirdi. Branş gözetmeden ücretli atamasını yaptı. Ağrı’da yerel ve ulusal basın temsilcilerinin öğretmen olan akrabası, arkadaşı ve özellikle sevgililerini istediği yere görevlendirmesini yapan Şube Müdürü Yakup Turan hakkında basın mensupları haber yapmıyor.”

“YAKUP TURAN KİME HİZMET EDİYOR?”

Ağrı’daki bir çok sivil toplum örgütünün ve Eğitim-Bir-Sen dışındaki diğer sendikaların Yakup Turan’dan şikayetçi olduğunu belirten Çetin Işık, Ağrı’da ilçe milli eğitim şube müdürlerinin hepsinin Eğitim-Bir-Sen üyesi olduklarına dikkat çekiyor. Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer’in Hizbullah’a destek verdiği için gözaltına alındığını ve tutuklandığını hatırlatan Işık, Yakup Turan’ın da sicilinin çok kabarık olduğunu vurguluyor. Yetkililere de seslenen Çetin Işık, “Şube Müdürü Yakup Turan kimdir ve kime hizmet ediyor, bunun tespit edilmesini talep ediyorum. Çünkü kendi koltuğu gitmemesi için bir çok insana zarar verdi” diye konuştu.

Bu haber 928 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Eğitim Haberleri

Üniversiteme Dokunma!

Üniversiteme Dokunma! Bir üniversitemiz var Doğu ekonomisinde bir şehire ne katılırsa onu katıyor.

Ağrı'ya Spor Ve Güzel Sanatlar Lisesi Kompleksi Kazandırıldı

Ağrı'ya Spor Ve Güzel Sanatlar Lisesi Kompleksi Kazandırıldı Ağrı'da yapımı tamamlanan 8 derslikli Spor Lisesi, 16 derslikli Güzel Sanatlar Lisesi ile 200 kişilik öğrenci p...
OTDU Mezunu Hoca Efendi!...12 Temmuz 2016

ANKET

30 MART BELEDİYE SEÇİMLERİNDE OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERECEKSİNİZ ?


Tüm Anketler

AĞRI FOTOĞRAFLARI

TÜRKİYEDEN HABERLER

SAAT & TAKVİM

AİLE HEKİMİNİZİ ÖĞRENİN

2010 Medya04.Net Web sitemiz basın ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir. Yazılan yazılardan yazarları ve kaynakları sorumlu olup Medya04 Sitesi sorumlu tutulamaz.
Tasarım

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi